Carta de 1985-11-12 a Cécile Insinger des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Comenta que coneix el llibre de Vázquez per les pròpies referències que n'hi ha fet l'autor i pensa que caldria tenir- lo en compte per a una possible publicació ​
In copyright In copyright