Carta de 1980-01-08 a José Jiménez des de Bryn Mawr (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, José
Share
Agraeix l'article publicat a "Informaciones" en el que es destaca el seu valor com a guia pe a joves filòsofs ​
​Tots els drets reservats