Carta de 1988-09-27 a Maryvonne Le Puloch des de Villanova (Estats Units d'Amèrica)

Ferrater Mora, Josep
Share
Ferrater accepta efectuar la traducció a l'espanyol d'una llista de nocions que li fa arribar Maryvonne Le Puloch ​
In copyright In copyright