Carta de 1985-03-01 a José Ferrater Mora des de Palma de Mallorca (Espanya)

Cela Conde, Camilo José
Compartir
Cela s'interessa per la salut de Priscilla Cohn, que ha estat operada recentment i comenta que coneix un veterinari que està molt interessat per la fundació que P. Cohn presideix. Li demana alguns detalls respecte a la seva contribució al congrés internacional sobre models biològics i n'hi especifica d'altres d'interès per a Ferrater. També li agraeix els comentaris elogiosos que li ha enviat sobre el seu llibre bio filosòfic ​
​Tots els drets reservats