Carta de 1958-09-18 a José Ferrater Mora des de Palma de Mallorca (Espanya)

Cela Conde, Camilo José
Compartir
Cela acusa la recepció de l'article "La filosofía y el arte, hoy" que sortirà a la revista "Papeles" en el número d'octubre. Cela elogia l'article i promet enviar-li algunes separates ​
​Tots els drets reservats