Carta de 1963-04-02 a José Ferrater Mora des de Palma de Mallorca (Espanya)

Cela Conde, Camilo José
Compartir
Cela demana a Ferrater una contribució per a l'homenatge a Zubiri que ell prepara coincidint amb l'aparició del llibre "Sobre la esencia". Li comenta que aquest vegada pagarà la quantitat de 3.000 pessetes. als col·laboradors ​
​Tots els drets reservats