Pierrot rythmique: roman

Bertrana, Aurora
Share
Mecanoscrit amb correccions i fulls manuscrits d'una novel·la incompleta. Es disposa d'un manuscrit en castellà amb el títol "Pierrot rítmico: cuento musical en 1 acto y tres cuadros" (MS. A. BERTRANA 9) ​
​Tots els drets reservats