Carta de 1978-09-14 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Ferrater Mora, Mercè
Share
Comunica en quin estat es troben els comptes de Ferrater i comenta que encara no ha decidit la data en que viatjarà a Estats Units ​
​Tots els drets reservats