Carta de 1980-01-18 a José Ferrater Mora des de Barcelona (Espanya)

Ferrater Mora, Mercè
Compartir
Posa al corrent sobre aspectes diversos ​
​Tots els drets reservats