Un Invariante afin para las curvas convexas del plano

Santaló, Lluís
Share
Estudia algunes propietats afins per les corbes convexes del pla ​
​Tots els drets reservats