Solución a la cuestión nº 11

Santaló, Lluís
Share
Sol·lució al problema núm. 11, proposat a l' any III, pàg. 184 a la publicació "Mathematicae Notae", amb l'enunciat següent: "Se tiene una sucesión infinita de variables casuales X1, X2, X3... que toman valores en el intervalo 0 - L. Siendo K < L un número fijo del mismo intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto infinito π Xi : K sea < 1?" ​
​Tots els drets reservats