Isaac Newton y el binomio

Santaló, Lluís
Compartir
Article que es refereix al Binomi de Newton o al teorema del binomi generalitzat demostrat per Isaac Newton ​
​Tots els drets reservats