Sobre la unicidad de los operadores vectoriales elementales

Santaló, Lluís
Share
Article que té com objectiu la demostració elemental dels teoremes sobre la unicitat dels operadors vectorials elementals ​
​Tots els drets reservats