Carta de [s.d.] a José Ferrater Mora des de [Barcelona] ([Espanya])

Cartañá Castellá, Pau
Ferrater Mora, Mercè
Compartir
Comentaris varis sobre la salut familiar i les possibilitats d'una estada a Paris ​
​Tots els drets reservats