Carta de 1980-03-16 a Mercè Ferrater Mora des de [Villanova] ([Estats Units d'Amèrica])

Ferrater Mora, José
Compartir
Comunica que ha reclamat uns pagaments a dues editorials. Demana si pot fer-li enviar unes barres de torró ​
​Tots els drets reservats