Carta de 1946-02-12 de Tomàs Carreras i Artau a Ramon Reig des de Barcelona