Carta de 1950-05-12 a José Ferrater Mora des de Santiago de Xile (Xile)

Echeverría, José R.
Share
Echeverría comenta a Ferrater que ha llegit el llibre "Ética" de Scheler en fa alguns comentaris. Li envia un article sobre Descartes que ha acabat i on hi resumeix alguns pensaments continguts en el seu llibre. Li agradaria que Ferrater n'hi fes algun comentari crític. Echeverría expressa el seu desig de veure'l i poder conversar de filosofia, especialment de la necessitat de trobar un mètode que procedeixi per "integración" de posicions extremes. ​
​Tots els drets reservats