Currículum vitae de Aurora Bertrana

Bertrana, Aurora
Share
Breu esborrany del currículum vitae de l'autora. La primera frase és mecanoscrita però la resta manuscrita ​
​Tots els drets reservats