Panorama de la matemática en América Latina en 1974

Santaló, Lluís
Compartir
Document on s'exposa el desenvolupament i l'estat actual de la Matemàtica a l' Amèrica Llatina ​
​Tots els drets reservats