Aplicaciones y problemas actuales de algunas teorías matemáticas

Santaló, Lluís
Share
Conferència pronunciada el 7 de juliol de 1950, a la Societat Científica Argentina sobre les aplicacions de la matemàtica no només dins l' àmbit de la mateixa matemàtica sinó també a altres disciplines del coneixement com podrien ser l' economia, les ciències socials, la física, etc. ​
​Tots els drets reservats