[What have to do for the progress of the mathematic in Argentina]

Santaló, Lluís
Share
Article on es defensa la importància de la investigació matemàtica, essent la que més fàcilment es pot afavorir i incrementar en un país perquè és la que menys elements necessita per desenvolupar-se. No li calen grans laboratoris ni materials costosos, només li cal una biblioteca amb un nombre no gaire voluminós de revistes i de llibres. És una investigació bàsicament intel·lectual. Per fomentar la investigació matemàtica cal procurar tenir el major nombre possible d’estudiants de Matemàtica i també caldria formar investigadors en matemàtica, proporcionant-los-hi els estímuls necessaris (assistència a seminaris, cursos, beques, intercanvis entre estudiants de diferents països ...) perquè en el futur no es deixin la investigació. També és important fomentar la difusió de la investigació matemàtica d’un país a través de la publicació d’articles en revistes científiques ​
​Tots els drets reservats