El Papel de la Universidad en el desarrollo científico y tecnológico de Argentina

Santaló, Lluís
Share
Article on s’exposen alguns problemes i tendències relacionades amb la vinculació de les Universitats de l’ Amèrica llatina i Carib amb el desenvolupament científic i tecnològic dels respectius països. Aquesta vinculació s’estableix a nivell de la formació dels seus professionals i dels mestres que es dedicaran a ensenyar en els nivells inferiors; amb la investigació que es desenvolupa dins les mateixes universitats i les institucions dedicades a la investigació; amb la industria i també fent que les universitats actuïn com a difusores de la Ciència entre la població, considerant-les encarregades de l’ educació de la població d’un país. ​
​Tots els drets reservats