Pensar determinista, pensar probabilista, pensar informático.

Santaló, Lluís
Share
Article que defensa la idea d'introduir en l'educació formal de les escoles de primària i secundària: el pensament determinista (la ciència experimental), el pensament probabilista (atzar) i el pensament informàtic (aprofitar les possibilitats de la informàtica en el tractament de les dades, en els càlculs numèrics i en la utilització d'un llenguatge simple, precís i exacte) ​
​Tots els drets reservats