Daniels Farrington: preparación matemática para la Química Física. Edición norteamericana, especialmente anotada por el autor para esta edición española traducida por Miquel Crespí Jaume, Editorial Labor. Madrid, 1934

Santaló, Lluís
Share
Ressenya del llibre d' en Daniels Farrington, titulat: "Preparación matemática para la Química Física", de la Edición norteamericana, especialmente anotada por el autor para esta edición española traducida por Miquel Crespí Jaume, i publicat a: Madrid per Labor, l' any 1954 ​
​Tots els drets reservats