Acta de la sesión celebrada el día 3 de febrero de 1934

Santaló, Lluís
Share
Acta de la reunió celebrada el dia 3 de febrer de 1934 de la “Revista Matemàtica Hispano-Americana” per la Sociedad Matemàtica Española. En l'acta d'aquesta reunió consta la solució de Lluís A. Santaló i Sors a la qüestió núm. 106 proposada a la revista. L’enunciat del problema plantejat era “Demostrar la imposibilidad de construir con regla y compàs un triángulo dadas las longitudes de sus bisectrices, en el caso general: condiciones en que es possible” ​
​Tots els drets reservats