Note on Convex Curves on the Hyperbolic Plane

Santaló, Lluís
Share
Aquest article té com objectiu demostrar un teorema relacionat amb les corbes convexes al pla hiperbòlic ​
​Tots els drets reservats