Alessandro Terracini (1889-1968)

Santaló, Lluís
Share
Necrològica d' Alessandro Terracini (1889-1968), publicada a la 'Revista de la Union Matemática Argentina' ​
​Tots els drets reservats