Manuel Balanzat: 1912-1994

Santaló, Lluís
Share
Necrològica d' en Manuel Balanzat (1912-1994), publicada a la 'Revista de la Union Matemática Argentina' ​
​Tots els drets reservats