Fausto Ismael Toranzos (1908-1986)

Santaló, Lluís
Share
Necrològica d' en Fausto Ismael Toranzos (1908-1986), publicada a la 'Revista de la Union Matemática Argentina' ​
​Tots els drets reservats